Sunday, April 11, 2010

सम्यक साहित्य संमेलन

samyak sahitya sanmelan sadhya balgandharva yethe chalu aahe...ambedkarvadacha prabhav aslele nave pranete aslele he sanmelan...kharetar akhil bhartiya marathi sahitya sanmelanachya parshvabhumivar hya sahitya sanmelanche veglepan aani charcha kitpat jhali ha kharetar vadacha mudda aahe...mulat sarvasamaveshak sahitya sanmelan ashi ya akhil bhartiya marathi sanmelanachi vyakhya keli astana obc, dalit kinva samyak asha shakha ka futavyat? he kityek varshanpasun chaglun chaghlun june pan divsendivas gambhir hot janare prashna aahet ase mala vatate...nustya sanmelanapurtach ha prashna nahi tar ek samajvyavastha mhnanun hya prashnacha attyantik gambhiryane vichar karnyachi garaj aahe. hyala socio-cultural imbalance mhantat. bhashela universal mhantana asha shakha futne he sarvasamaveshakteche nave futirteche lakshan aahe.he pragalbhata nahi bhashiy sankuchitpana aahe..jyala bhavishyat kahihi artha nahi. eksandh bhashela vyakti, prant, bhavna, jat hya nikashanvar fate fodne he sankochi aani balbodh vruttich chinha aahe ase mahntlyas naval nahi.